Tagungsinformationen / Informacje o konferencji

Im folgenden erhalten sie die ersten Informationen zur Durchführung der 83. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Geologen.

Poniżej znajdują się pierwsze informacje na temat 83. konferencji Stowarzyszenia Geologów Północnoniemieckich.

Tagungsgebühren

Die Tagungsgebühren betragen regulär 120€, ein ermäßigter Beitrag von 90€ gilt für Schüler/-innen, Studierende und Erwerbslose. Die entsprechenden Unterlagen sind vor Tagungsteilnahme per E-mail einzureichen.

Exkursionen
Im Rahmen der Tagung werden verschiedene Exkursionen angeboten. Ein Teil dieser Exkursionen setzt ein gewisses Maß an köperlicher Fitness und Mobilität vorraus.

Exkursionsgebühren
Ganztagsexkursionen E 1 & E 2 (jeweils 50 EUR)
Halbtagsexkursion E 3 & E 5 (jeweils 40 EUR)
Halbtagsexkursion E 4 & E 6 (jeweils 20 EUR)

Die Teilnahme an den Exkursionen ist nur in
Verbindung mit der Tagungsteilnahme möglich.
Die Exkursionsplätze sind begrenzt.

Tagungsablauf
Dienstag, 21. Mai 2024 Begrüßung & Abendvortrag
Mittwoch, 22. Mai 2024 Vorträge / Poster-Session /
Konferenzdinner
Donnerstag, 23. Mai 2024 Ganztagsexkursion
(E1 & E2 )/ Halbtagsexkursion (E 3 & E 4)
Freitag, 24. Mai 2024 Halbtagsexkursion (E 5 & E 6)

 • E 1 Muskauer Faltenbogen (Faltenbogen als Glaziallandschaft)
  -> E1 keine Plätze mehr frei (10.04.2024)
 • E 2 Muskauer Faltenbogen (Die glazialtektonische Internstruktur der Grundbruchmoräne Muskauer Faltenbogen)
  -> E2 keine Plätze mehr frei (01.03.2024)
 • E 3 & E 5 Befahrung Braunkohletagebau Nochten
  (körperliche Fitness vorrausgesetzt)
  -> E5 keine Plätze mehr frei (12.01.2024)
 • E 4 & E 6 Auf den Spuren von Nathanael Gottfried
  Leske (Bergparkführung Bad Muskau)

Dauer der Exkursionen (Angaben ungefähr, Abhängig von der Witterung und den Teilnehmern):
E1 und E2 8:30 bis 16:30
E3 und E4 8:00 Abfahrt und 13:00 Ankunft Bad Muskau

Opłaty konferencyjne

Regularna opłata konferencyjna wynosi 120 €, dla uczniów, studentów i osób bezrobotnych dostępna jest obniżona opłata w wysokości 90 €. Odpowiednie dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną przed konferencją.


Wycieczki
W ramach konferencji oferowane będą różne wycieczki. Niektóre z tych wycieczek wymagają pewnego poziomu sprawności fizycznej i mobilności.


Opłaty za wycieczki
Wycieczki całodniowe E 1 i E 2 (50 EUR za każdą)
Wycieczka półdniowa E 3 i E 5 (40 EUR za każdą)
Wycieczka półdniowa E 4 i E 6 (20 EUR za każdą)

Udział w wycieczkach jest możliwy tylko w połączeniu z uczestnictwem w konferencji.
Liczba miejsc na wycieczki jest ograniczona.

Harmonogram konferencji
Wtorek, 21 maja 2024 r. Powitanie i wieczorny wykład
Środa, 22 maja 2024 Sesja referatowa / Sesja posterowa /
Kolacja konferencyjna
Czwartek, 23 maja 2024 r. Wycieczki całodniowe (E 1 i E 2 )/
Wycieczki półdniowe (E 3 i E 4)
Piątek, 24 maja 2024 r. Wycieczki półdniowe (E 5 i E 6)

 • E 1 Łuk Mużakowa (Faltenbogen jako krajobraz lodowcowy)
  -> E1 Brak wolnych miejsc (10.04.2024)
 • E 2 Łuk Mużakowa (Lodowcowo-tektoniczna struktura wewnętrzna moreny uskokowej Łuk Mużakowa)
  -> E2 Brak wolnych miejsc (01.03.2024)
 • E 3 i E 5 Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego w
  Nochten(wymagana sprawność fizyczna)
  -> E5 Brak wolnych miejsc (12.01.2024)
 • E 4 i E 6 Śladami Nathanaela Gottfrieda Leske (wycieczka z
  przewodnikiem po Bergpark w Parku
  Mużakowskim)

Czas trwania wycieczek (przybliżony czas trwania, w zależności od warunków pogodowych i uczestników):
E1 i E2 8:30 – 16:30
E3 i E4 8:00 wylot i 13:00 przylot Bad Muskau